Club de tir "La Défense" asbl © 2021

- Quai des Usines - 20/22 - Werkhuizenkaai -
Bruxelles 1000 Brussel

Tir d'un jour - Een dag schieten

Uniquement sur rendez-vous - Enkel op afspraak

Formulaire de demande de rendez-vous / Afspraak formulier

  Envoyer

Paiement de 85 € en espèces (pour 50 cartouches) pas de carte - Contante betaling van 85 € (voor 50 munitie) niet met kaart

Responsable
Charlier Philippe

_______________________________________________________________________________________________________________

Stand de tir asbl "LA DEFENSE" vzw Schietstand

Rachat de munitions suplémentaire possible (voir avec le moniteur sur place)
Aankoop van extra munitie mogelijk (zie met de schietdirecteur ter plaatse)

85 €

Cercle de tir affilié aux divers organismes officiels:
ARSPB - KSVPB - URSTBF - VSK - BPSA

Nous devons constater qu’un nombre important de rendez-vous ne sont pas respectés.

Cette situation nous oblige à vous demander qu’un acompte de 25€ par tireur soit dorénavant versé sur le compte BE19 7340 3812 1312 de « la Défense » lors de  toute réservation.

En cas d’empêchement qui devra être notifié uniquement via mail
à "philippe.charlier@ladefense.eu" et ce 24 heures à l’avance, votre acompte vous sera remboursé.

Le solde de 60€ devra quant à lui être payé en cash lors du rendez-vous.
Merci pour v
otre compréhension.

                                                          Le responsable Tir d'un jour.

We moeten vaststellen dat een aanzienlijk aantal afspraken niet wordt gerespecteerd.   
                                     
Deze situatie vereist dat wij u vragen om bij elke reservatie een waarborgsom van € 25 per schutter te storten op rekening BE19 7340 3812 1312 van "La Défense".

In geval van belemmering die alleen via e mail aan "philippe.charlier@ladefense.eu" moet worden gemeld en dit 24 uur van tevoren, wordt uw aanbetaling terugbetaald.

Het saldo van 60 € moet contant worden betaald op het moment van de afspraak.

Bedankt voor uw begrip.

                                                            Eendagschieten verantwoordelijk