Club de tir "La Défense" asbl © 2021

- Quai des Usines - 20/22 - Werkhuizenkaai -
Bruxelles 1000 Brussel

Tir d'un jour - Een dag schieten

uniquement sur rendez-vous - enkel op afspraak

  Envoyer / Verzenden

Stand de tir asbl "LA DEFENSE" vzw Schietstand

Responsable
Philippe Charlier

  Paiement de 105 € en espèces Voir ci-dessous 

  Contante betaling van 105 €   zie hieronder

105 €

Rachat de munitions suplémentaire possible (voir avec le moniteur sur place)
Aankoop van extra munitie mogelijk (zie met de schietdirecteur ter plaatse)

       Nous devons constater qu’un nombre important de rendez-vous ne sont pas respectés.

Cette situation nous oblige à vous demander qu’un acompte de 25€ par tireur soit dorénavant versé          sur le compte BE19 7340 3812 1312 de « la Défense » lors de  toute réservation.

            En cas d’empêchement qui devra être notifié uniquement via mail à
                         
                                        "philippe.charlier@ladefense.eu"
                 
             Et ce 24 heures à l’avance, votre acompte vous sera remboursé.
             
Le solde  de 80€ devra quant à lui être payé en cash lors du        rendez-vous.


Merci pour votre compréhension.

Le responsable du Tir d'un jour.


We moeten vaststellen dat een aanzienlijk aantal afspraken niet wordt gerespecteerd.   
                                     
Deze situatie vereist dat wij u vragen om bij elke reservatie een waarborgsom van € 25 per schutter te storten op rekening BE19 7340 3812 1312 van "La Défense".

                        In geval van belemmering die alleen via e mail aan
                 
                                    "philippe.charlier@ladefense.eu"

         Moet worden gemeld en dit 24 uur van tevoren, wordt uw aanbetaling terugbetaald.

Het saldo van 80 € moet contant worden betaald op het moment van de afspraak.


Bedankt voor uw begrip. De eendagschietenverantwoordelijkCercle de tir affilié aux divers organismes officiels:
ARSPB - KSVPB - URSTBF - VSK - BPSA