Stand de tir asbl "LA DEFENSE" vzw Schietstand

- If guns are outlawed outlaws will have guns -

Club de tir "La Défense" asbl © 2021

- Quai des Usines - 20/22 - Werkhuizenkaai -
Bruxelles 1000 Brussel

Cercle de tir affilié aux divers organismes officiels:
ARSPB - KSVPB - URSTBF - VSK - BPSA

Stand de tir asbl "LA DEFENSE" vzw Schietstand

Inschrijving
Club aansluiting

Mevrouw meneer,

Bedankt voor uw interesse in onze schietvereniging.
De jaarlijkse vergoeding is vastgesteld op 185 euro van 1 januari tot en met 31 december voor 2023, inclusief aansluiting bij de federatie (VSK).    Het bedrag van 20€ wordt gevraagd als inschrijfgeld.
Om het schieten te ontdekken, is een eendaagse formule mogelijk in onze club.  (Zie het hoofdstuk "Shooting 1 Day" op onze website).

Je bent een beginner:  Je wilt sport of recreatief schieten en je hebt geen ervaring.
Na het betalen van de hoogte van je contributie biedt een van onze initiatiefnemers je een vrijwillige kennismaking met het schieten met een luchtpistool.
Je hebt geen wapen, en daarom huur je een luchtwapen van de club voor 5 € per sessie of je betaalt een vergoeding van 60 € voor het gebruik van een luchtwapen van de club, voor 1 jaar.
De initiatiefnemer zal de basistechnieken en veiligheidsregels van het schieten toelichten.
Na enkele coachingsessies stellen we voor dat je een voorlopige licentie aanvraagt bij de VSK federatie.
U maakt dan een afspraak met de voorzitter om uw verzoek af te ronden.

U bent een vuurwapeneigenaar: Om u te registreren voor onze club, moet u een autorisatie hebben voor elk van uw wapens, Mod 4 of Mod 9.
Na betaling van het bedrag van uw bijdrage bent u onderworpen aan een controle op de omgang met en kennis van veiligheidsregels.
Niet alle kalibers zijn toegestaan in onze club. Raadpleeg het reglement van orde.

Voorwaarde van lidmaatschap : Je moet worden aanbevolen /gesponsord door een lid met minimaal drie jaar anciënniteit in de club.
Als je niet wordt aanbevolen / gesponsord, moet je de eendaagse opname in de clubfaciliteiten hebben gemaakt.  Leden van de veiligheidstroepen, veiligheids en reddingsdiensten en wapenbezitters zijn vrijgesteld van deze verplichting.
Als u lid wilt worden van de schietvereniging "La Défense" vragen wij u om het online lidmaatschapsaanvraagformulier in te vullen (zie "Inschrijvingsformulier hier onder"). Dit verzoek zal door het directiecomité worden onderzocht

In geval van een gunstig advies van het directiecomité wordt u binnen een termijn van ten minste 15 dagen een antwoord toegezonden.

In geval van een ongunstig advies wordt geen follow-up gegeven.

U heeft de mogelijkheid om aanvullende informatie te verkrijgen van de voorzitter van de club, op de volgende dagen en tijden:

De woensdag   van 16h30  tot 17h30 uur - De vrijdag  van  20h00 tot  21h00 uur - De  zondag van 16h00  tot 17h00 uur