Info Nl - La Defense

Aller au contenu

Menu principal :

Info Nl

Nouv.Memb Nieuw. lid

Beste meneer, mevrouw

We bedanken u hartelijk voor het belang dat u hecht aan onze club.
Het jaarlijks lidmaatschapsgeld bedraagt 160 € van 1 Januari tot 31 December, met aansluiting tot de federatie (VSK) inbegrepen.
Om de schietsport te ontdekken, is het formule ‘eendagsschieten’ beschikbaar in onze club (zie 1 dag schieten op onze site)

Beginnende schutters
U wenst te schieten maar, heeft het nooit gedaan.
Na het betalen van het lidgeld krijgt u een initiatie met een luchtdrukwapen, gegeven door vrijwilligers.
Een bijdrage van 60 € per jaar wordt gevraagd bij de eerste ontmoeting om een luchtdrukwapen te mogen gebruiken. De basistechnieken en veiligheidsregels worden uitgelegd. Na 10 zittingen en het slagen van het theoretisch examen bij uw lokale politie, kan u een aanvraag doen betreffend de bezitting van een wapen (Mod4) bij provinciale gouverneur of een attest aanvragen betreffend de toelating om een wapen te gebruiken voorafgaand het praktisch examen.

Bezitter van een wapen
Om zich in te schrijven in de club moet u bezitter zijn van een attest voor elk van uw wapens (Mod 4 of Mod9).
Na het betalen van het lidgeld wordt een controle uitgevoerd over het behandelen van een wapen en de veiligheidsregels in onze club.
Niet alle kalibers worden toegelaten in onze club. Zie regelement van inwendige orde.
Als u u wilt inschrijven in onze club moet u het online formulier op onze site invullen (club aansluiting). Uw aanvraag zal nadien door onze bestuur comité besproken worden. In het geval dat het bestuur comité de aanvraag goedkeurt zal u een antwoord krijgen na een minimum van 15 dagen. Indien u niet aanvaard wordt zal er geen vervolg zijn.

Lidmaatschapsvoorwaarden:
U moet aanbevolen / gesponsord worden door een lid met minimum drie jaar anciënniteit in de club.
Als u niet wordt aanbevolen, moet u de eendagsschietpartij hebben uitgevoerd in de faciliteiten van de club. Leden van politie, leger, veiligheids- en reddingsdiensten en wapenbezitters zijn van deze verplichting vrijgesteld.

Voor meer informatie is de voorzitter van de club aanwezig op vrijdag na 20 uur (behalve de eerste vrijdag van de maand) en op zondag van 11 uur tot 12 uur 30. 
Retourner au contenu | Retourner au menu